Forsiden Vaktliste Kart og foto Webkamera Praktisk informasjon Styrets informasjon Hvem gjør hva?
Praktisk informasjon
 
Avfallsplan
Driftstilskudd og gebyrer
Frihavnsordningen
Havnereglement
Hjelpemidler i båthavna
Hvem gjør hva?
Kjøring og parkering
Rabattavtaler
Registrerings- og endringsskjema
Trådløst nett
Utleiekontraktsmal Lagahølet
Utsett og opptak av båter
Vaktinstruks
Vaktliste
Vedtekter
Årskalender

HJELPEMIDLER I BÅTHAVNA
   
REGLER FOR BRUK AV UTSTYRET
1. Utstyret skal bare benyttes til det påtenkte formålet.
2. Lån/bruk av utstyret ut av havna/utenfor foreningens områder skal ikke forekomme uten ved havnesjefens eller eiendomssjefens tillatelse.
3. El-kabler skal ikke lånes til daglig bruk i båtene men holdes tilgjengelig for beredskap til bruk av lensepumper og annet nødutstyr.
4. Det er ikke tillatt å gjøre omkoblinger av el-plugger eller å gjøre forandringer på annet utstyr uten ved havnesjefens godkjennelse.
5. Den som benytter utstyret er ansvarlig for at alt blir rengjort og satt tilbake på plass etter bruk. Forlat utstyret i den stand du selv ønsker å finne det!
6. Lån av opplagskrybber skal klareres med havnesjefen.
7. Feil eller mangler på utstyr skal meddeles til eiendomssjefen.
   
Ingen vil bli ekskludert eller på annen måte straffet for å rydde og feie litt i kjelleren nå og da!

FØLGENDE UTSTYR FINNES:
Krybbe for seilbåter 3 stk
Krybbe for motorbåter 2 stk
Høytrykksspyler 2 stk
Lensepumpe 1 stk
El-kabel, 25 m for lensepumpe 2 stk
El-kabel, 50 m for lensepumpe 1 stk
Tralle, 4 hjul 1 stk
Tralle/trillevogn, 2 hjul 2 stk
Trillebår 1 stk
Stige, aluminium - 2 delt 1 stk
 
Diverse spader, raker, krafse, spett og ishakke