Forsiden Vaktliste Kart og foto Webkamera Praktisk informasjon Styrets informasjon Hvem gjør hva?
Praktisk informasjon
 
Avfallsplan
Driftstilskudd og gebyrer
Frihavnsordningen
Havnereglement
Hjelpemidler i båthavna
Hvem gjør hva?
Kjøring og parkering
Rabattavtaler
Registrerings- og endringsskjema
Trådløst nett
Utleiekontraktsmal Lagahølet
Utsett og opptak av båter
Vaktinstruks
Vaktliste
Vedtekter
Årskalender

KJØRING OG PARKERING

 

Kjøring med bil på gangveien fra servicekaia og ut til bryggene er ikke tillatt. Unntatt er invalide- og syketransport, og kjøring etter tillatelse av truckfører eller Havnesjef og tjenestekjøring for Røyken båtforening Lagahølet. Parkering av biler skal skje på områder hvor de ikke er til hinder for aktiviteter som foregår i havneområdet. Opplagsplassene skal benyttes til parkering i sommersesongen. Parkering på kaiområdet er ikke tillatt. Korttidsparkering av tilhengere skal parkeres på øvre opplagsplass.

Det kan til enhver tid kun parkeres én bil pr. båtplass på nedre plass.

Øvrige biler tilhørende samme båtplass eller som er på besøk hos en båtplassbruker må hensettes på øvre plass.

Medlemmer oppfordres også til å bruke øvre plass dersom bilen skal være parkert i lengre perioder i f. eks. feriene.